top of page
Caută

Proiect de lege privind diminuarea risipei alimentare

În anul 2022 a fost înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere un proiect de lege

privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.


La data de 20.02.2024, acest proiect a primit raport favorabil de la Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, care este camera decizională.


Conform notei de funamentare, proiectul are ca scop limitarea efectelor nocive ale crizei alimentare, reducerea numărului de persoane care nu au acces la hrană, precum și diminuarea volumului deșeurilor cu 10% până în anul 2035. Mai precis, aeasta implică o reglementare la nivel national a activității tuturor operatorilor din sectorul agro-alimentar și măsuri de reintroducere a alimentelor în circuitul economic, distribuirea alimentelor către persoanele defavorizate și conectarea producătorilor locali cu distribuitorii și comercianții din România.


În sensul proiectului de lege, operatorii economici (adică organizaţiile donatoare) sunt operatorii din sectorul agroalimentar, iar operatorii receptori reprezintă tot operatori din sectorul agroalimentar însă care desfăşoară activităţi înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de respectarea legislaţiei din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii economici. Conform proiectului de lege, operatorii economici vor implementa măsuri de prevenire şi reducere a risipei alimentare conform următoarei ierarhii de prevenire a risipei alimentare:

a)     măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;

b)     măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale;

c)     măsuri privind redistribuirea alimentelor, prin transfer cu titlu gratuit, pentru consumul uman, către operatorii receptori sau consumatorii finali;

d)     măsuri pentru utilizarea şi consumul produselor alimentare în hrana animalelor, până la termenul de expirare al acestora, cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare în domeniul nutriţiei animale

e)     măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în compost;

f)      măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogas;

g)     măsuri pentru dirijarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman către o unitate de procesare autorizată;

h)      în cazul măsurilor prevăzute la Iit.e)-g) se aplică legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

i)      măsuri pentru eliminarea şi utilizarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului.


Trebuie să remarcăm și rolul autorităților și administrațiilor publice în privința prevenirii și reducerii risipei alimentare pentru atingerea obiectivelor în această direcție. Astfel, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au obligaţia să ia măsuri de prevenire şi diminuare a risipei alimentare atunci când, în cadrul activităţii desfăşurate rămân sau pot rămâne surplusuri de alimente.  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligația chiar de a crea o platformă naţională până la data de 1 ianuarie 2025 pentru raportarea datelor privind risipa alimentară de către operatorii economici. 


În concluzie, prin această inițiativă se urmărește atingerea unor obiective de mare însemnătate precum diminuarea risipei alimentare, sprijinirea comunităților vulnerabile prin donații efectuate într-un mod mult mai eficient și crearea unei platforme naționale în format digital unde operatorii economici vor putea încarca rapoartele effectuate în acest sens.

6 afișări0 comentarii

Comentarios


bottom of page