top of page
02 logo L&J - negativ.png

Societatea civilă de avocatură LAKATOS JIRLOIANU (fosta SCA TESTA, POPA SI Asociatii) oferă consultanţă juridică societăților, dar și persoanelor fizice, având o experienţă a membrilor fondatori de peste 28 ani şi o bună reputaţie în mediul de afaceri – intern şi internaţional, asistand  peste 50 de societăţi comerciale cu capital românesc, italian, englez, olandez, german şi austriac. Activitatea societății civile de avocatură  LAKATOS JIRLOIANU îmbină consultanţa juridică cu activitatea de instanţă.
 

În ceea ce priveştea activitatea de consultanţă, avocaţii LAKATOS JIRLOIANU  dețin o bogată expertiză privind funcționarea operatorilor economici în condiții de “siguranță juridică”. Pentru a veni în sprijinul societăților pe care le consiliază, avocații societății şi-au format pârghiile necesare pentru a eficientiza colaborarea cu autorităţile publice sau private, fiecare dintre aceștia fiind specializat pe un anumit sector, în egală măsură, stăpânind foarte bine tot ce înseamnă dreptul societar.
 

În ceea ce priveşte activitatea de instanţă, Societatea Civilă de Avocatură LAKATOS JIRLOIANU a fost si este implicată în arbitraje comerciale interne (proceduri arbitrale ad-hoc şi arbitraj instituţionalizat), dosare comerciale, litigii pe probleme de dreptul concurenţei, litigii de munca, dispute contencioase şi administrative, litigii fiscale, litigii imobiliare, cereri de restituire a proprietăţilor naţionalizate. Activitatea Societăţii în domeniul insolventei include reprezentarea în proceduri complexe de faliment, executare silită şi recuperări de debite.
 

În vederea unei mai largi acoperiri a ariilor de drept si din nevoia exprimata a clientilor de oferire de servicii integrate,  LAKATOS JIRLOIANU a încheiat parteneriate cu agenţii de consilieri de proprietate industrială și de resurse umane precum si cu avocați specializați în drept penal al afacerilor, sub deviza: împreună suntem mai puternici.
 

LAKATOS JIRLOIANU a incheiat colaborări cu MKP International, Agenția de Proprietate Industrială ­– Rompatent Design, iar activitatea în domeniul dreptului penal al afacerilor este asigurată prin colaborarea cu cabinetul de avocatură Andrei Sorescu.

În vederea sprijinirii clienților noștri, LAKATOS JIRLOIANU se bazează și pe colaborarea constantă cu birouri de traducători autorizați, notari publici, executori judecătorești.

bottom of page