top of page
Caută

Programul „Primul student din familie”

Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) lansează, în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Primul student din familie”. De asemenea, pe site-ul instituției se precizează faptul că propunerile si observațiile cu privire la acest ghid puteau fi transmise până la data de 16.01.2024. În acest sens regăsiți atașat link-ul aferent: https://mfe.gov.ro/consultare-publica-peo-ghidul-solicitantului-primul-student-din-familie/ 


Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv și doresc facilitarea accesului echitabil la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, fără nicio formă de discriminare, coroborat cu sprijinirea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii abandonului universitar.


Astfel, conform acestora toți tinerii trebuie să aibă acces la oportunități educaționale echitabile și să fie sprijiniți pe tot parcursul studiilor pentru a preveni abandonul și a promova cu succes. Cererile de finanțare se pot depune în sistemul informatic până la data de 31 mai 2024, ora 16.00.


Astfel, din fondurile europene se vor acorda subvenții lunare pentru elevii de liceu din clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a în valoare de 300 de lei pentru o perioadă de minimum 12 luni și maximum 21 de luni. De asemenea, pentru studenți vor fi oferite subvenții în valoare de 330 lei lunar, pe o perioadă de minimum 12 luni și maximum 24 luni. Plata acestor subvenții către cei vizați se va efectua pe perioada vacanței de vară. Modalitatea de acordare a acestora este lasată la latitudinea fiecărei instituții de învățământ, iar bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50.000.000 euro, astfel încât:

·         pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 44.970.414,50 de euro, din care contribuția UE este de 38.224.849,78euro (contribuție UE de 85%), iar contribuția națională este 6.745.564,72 euro (contribuție națională de 15%);

·         pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 5.029.585,5 de euro, din care contribuția UE este de 2.011.834,20 euro (contribuție UE de 40%), iar contribuția națională este de 3.017.751,30 euro (contribuție națională de 60%).

Conform Ghidului Solicitantului, pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă trebuie să fie la data intrării în operațiune înmatriculate ca elevi în unități de învățâmânt preuniversitar de stat /studenți în instituții de învăţământ superior publice. La înscrierea în grupul țintă vor fi recrutați, cu prioritate, elevii și studenții proveniți din medii și grupuri dezavantajate:

  • persoane cu nivel educațional al părinților scăzut;

  • elevi / studenți de etnie romă;

  • persoane cu dizabilități;

  • din mediul rural sau urban mic / din zone izolate sau segregate rezidențial;

  • persoane cu părinții plecați la muncă în străinătate, din familii numeroase ori monoparentale, cu statut socio-economic scăzut, cu copii în întreținere.


Așadar, Programul "Primul Student din Familie" reprezintă o inițiativă importantă și necesară pentru promovarea accesului la învățământul superior pentru tinerii din medii socio-economice defavorizate. 

13 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

ความคิดเห็น


bottom of page