top of page
Caută

Decizie CJUE: Youtube castiga intr-un alt caz de copyright infringement

Răspunderea operatorilor de platforme online în ceea ce privește operele protejate de dreptul de autor care sunt încărcate, în mod ilicit, pe aceste platforme de utilizatorii lor

Youtube câștigă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene un alt caz bazat pe copyright-infringement. Hotărârea Curții vine pe fondul cauzelor conexate e C-682/18 Youtube și C-683/18 Cyando. În primul caz, producătorul de muzică german Frank Peterson a acționat în instanță gigantul de online video sharing pentru că o varietate de opera muzicale asupra cărora acesta deținea drepturile de autor au fost încărcate pe platformă, de către utilizatorii Youtube, fără autorizația sa.

Curtea Federală de Justiție din Germania, în fața căreia a fost început litigiul a prezentat CJUE mai multe întrebări, pentru ca aceasta să stabilească, printre altele, răspunderea operatorilor de platforme online în aceste cazuri.

Astfel, CJUE statuează în special că, în stadiul actual al dreptului Uniunii, operatorii de platforme online nu fac ei înșiși o comunicare publică a conținuturilor protejate de dreptul de autor pe care utilizatorii lor le încarcă în mod nelegal, cu excepția cazului în care acești operatori contribuie, dincolo de simpla punere la dispoziție a platformelor, la acordarea accesului publicului la astfel de conținuturi cu încălcarea dreptului de autor. Pe de altă parte, Curtea statuează că acești operatori pot beneficia de exonerarea de răspundere, în sensul Directivei 2000/31, cu condiția ca ei să nu aibă un rol activ de natură să le confere o cunoaștere și un control al conținuturilor descărcate pe platforma lor.

Ce înseamnă această decizie? Operatorii platformelor online nu pot fi ținuți responsabili pentru încălcarea drepturilor de autor realizată de utilizatorii săi, atâta timp cât aceștia nu știau sau nu aveau cum să știe faptul că pe site-ul lor este încărcat conținut ilegal. Pe de altă parte, din momentul în care aceștia iau la cunoștință de o încălcare a drepturilor de autor, trebuie să ia măsurile necesare (ștergere/blocare conținut) pentru a stopa fenomenul.

Important de reținut sunt și prevederile Directivei UE 2019/790 care stabilesc faptul că o platformă precum Youtube poate fi ținută responsabilă dacă nu implementează în timp util mecanisme tehnologice de prevenire și stopare a încărcării de conținut neautorizat în mediul online și impune printre altele acestor operatori să obțină o autorizare din partea titularilor de drepturi, de exemplu prin încheierea unui acord de licență, pentru operele încărcate de utilizatorii platformei lor. Mai mult, până la 7 iunie 2021, statele membre au obligația transpunerii acestei Directive în dreptul national. De exemplu, Germania a transpus de curând Directiva în legea sa, iar prevederile acesteia se vor aplica începând cu luna August.


47 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page