top of page

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE. POLITICA S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU (LJ) ÎN MATERIE

S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU este o societate de avocatură înscrisă în Baroul București, cu sediul în Str. Gheorghe Manu nr. 12, etaj 1, ap.4, sector 1, București (denumită în continuare și “societatea”). În relațiile cu datele dumneavoastră (persone fizice) cu caracter personal S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU este operator de date cu caracter personal. 

Pentru S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU este importantă protecția datelor dumneavoastră personale și de aceea ne angajăm să protejam securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

În acest sens, vă furnizăm într-o manieră transparentă informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.   

S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevăzute mai jos, cu observarea măsurilor legale de securitate şi confidențialitate a datelor.   Astfel:

1. În relația cu dumneavoastră vom prelucra:

 

a) Date generale, precum: numele și prenumele, funcția, numele angajatorului;

b) Date speciale de identificare: numărul și seria cărții de identitate, codul numeric personal;

c) Date de contact, precum: adresa de domiciliu, adresa electronică, numărul de telefon, adresa de e-mail;

d) Informații tehnice precum: adresa de IP și alte informații colectate în urma vizitării website-ului nostru;

e) Informații colectate în urma vizitelor la sediul nostru;

f) Date financiare precum: numărul IBAN al contului și detalii despre banca unde aveți deschis contul bancar;

g) Alte informații personale transmise în vederea furnizării de servicii juridice. Unele dintre aceste informații se pot încadra în categoria datelor speciale, precum: date privind sănătatea, date cu privire la opiniile politice, date privind condamnări penale și infracțiuni etc.;

2. Persoanele vizate de prelucrare pot fi:

 

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către societate, exclusiv în scopurile mai jos menţionate, sunt: clienții persoane fizice ai societății, vizitatorii, colaboratorii, reprezentanții/împuterniciții ai societatilor care ne sunt/devin clienti, terțe persoane.

 

3. Cum pot fi colectate datele personale:

a) direct:

 • În urma solicitării dumneavoastră de a vă fi furnizate servicii juridice, inclusiv reprezentare și asistare juridică în fața instanțelor de judecată, opinii legale, consultant, etc;

 • În urma procesului de recrutare, în cazul angajării de avocați colaboratori sau salariați;

 • În urma accesării website-ului sau a vizitării sediului nostru;

 • În urma primirii de corespondențe electronice și poștale;

 

b) în mod indirect:

 • În urma obținerii datelor dumneavoastră personale din documentele procedurale depuse în dosarele de judecată sau din orice alte documente transmise/obținute în scopul furnizării de servicii juridice;

 • Din surse terțe precum autorității publice, registrele publice, părți adverse in dosare etc;

 

4. Scopul prelucarii datelor

 

 S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU colectează și utilizează datele dumneavoastră în scopuri legitime, în vederea îndeplinirii activității specifice unei societăți de avocatură, respectiv prin:

 

 • Acordarea de servicii juridice, reprezentarea și acordarea de asistență juridică clienților;

 • Încheierea contractelor de colaborare;

 • Respectarea ordinelor și hotărârilor judecătorești;

 • Analiza CV pentru procesul de recrutare;

 • Pentru orice alt scop pentru care furnizați datele personale societății noastre;

 

În urma primirii consimțământului dumneavoastră expres și neechivoc, putem prelucra datele personale și în scopuri de marketing, prin transmiterea de buletine de știri, invitații la evenimente sau publicații de interes pentru dumneavoastră.Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.

 

 

5. Datele personale pot fi dezvăluite:

 

 S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU, prin specificul activității poate transmite datele dumneavoastră unor terți precum: avocați, experți, auditori, contabili, notari, executori judecătorești, traducatori, consultanți,  mediatori, consilieri în proprietate industrială, autorități publice, furnizori de servicii etc. De asemenea, putem transfera datele dumneavoastră în străinătate, inclusiv in afara comunității europene, in conformitate cu prevederile legale. 

 

În procesul de dezvăluire și transfer al datelor S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU va  lua toate măsurile pentru garantarea securității datelor dumneavoastră.

 

6. Securizarea datelor personele

 

S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU dispune de măsuri tehnice și organizatorice care asigură securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră împotriva prelucrării ilegale sau a pierderii/distrugerii accidentale. Datele dumneavoastră sunt stocate în sisteme și servere electronice, dar și pe format hârtie.

 

7. Datele personale se vor prelucra:

 

S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU va prelucra datele personale atât timp cât  acestea sunt necesare scopului pentru care au fost colectate și prelucrate sau până în momentul în care persoana vizată va manifesta dreptul de opoziție/de ștergere , cu excepția situaţiei în care S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU va  prelucra datele în baza unei obligații legale sau există un interes în acest sens.

 

8. Drepturile persoanelor vizate:

 

Prin citirea politicii S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție şi procesul individual automatizat.

În cazul în care S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU prelucrează datele personale în baza consimţământului, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată societății, în condițiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Vă rugăm să aveți în vedere însă ca prin retragerea consimţământului este posibil în anumite cazuri să nu mai poată fi prestat un anumit serviciu solicitat.

Persoanelor Vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

 

S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU poate fi contactată pe acest subiect la următoarele date de contact: Email: andreea@lawboutique.ro ; Telefon: 0746070201

 

Prezentele Prevederi, pot fi actualizate, astfel că la fiecare utilizare a website-ului S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU, ar fi indicat să citiți informațiile. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor S.C.A. LAKATOS JIRLOIANU, noile prevederi se vor considera acceptate.

bottom of page