top of page
Caută

UPDATE - „e-Factura”. Amânarea aplicării sancțiunilor până la 1 iunie 2024

1.      Reglementare

În data de 27 iulie 2023 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la art. 218 și de la art. 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Prin intermediul acesteia României i se permite să implementeze facturarea electronică obligatorie ce vizează toate persoanele impozabile stabilite pe teritoriul statului român din data de 1 ianuarie 2024.


De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice, a publicat pe site-ul instituției un proiect de lege raportat la măsurile fiscal-bugetare care include și diverse propuneri de modificare a OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. Ulterior, a intrat în vigoare de la 30 octombrie 2023 Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung care cuprinde reglementări relevante în acest sens.


2.      Ce înseamnă facturarea electronică?

Conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura. Conform informațiilor prezentate pe site-ul e-Factura, la data de 22.03.2024 au fost primite și livrate 145.752.212 de facturi.


3.      Ce noutăți au apărut?

Conform proiectului, „se propune instituirea unui sistem de raportate a facturilor în perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2024, fără aplicarea de sancțiuni în primele trei luni și trecerea la transmiterea obligatorie a facturilor prin Sistemul RO e-factura în relația B2B începând cu 1 iulie 2024”. Conform acestuia până la data de 31 martie 2023 nu se vor percepe amenzi. Ulterior, Ministerul Finanțelor a anunțat că termenul pentru aplicarea primelor sancțiuni în cazul neîndeplinirii obligației de a raporta în sistemul e-Factură facturile emise într-un interval de 5 zile lucrătoare va fi amânat până la 1 iunie, adică cu 2 luni, De asemenea, trebuie să menționăm că au fost implementate noi actualizări în cadrul sistemului e-Factura, schimbări realizate în urma unei strânse colaborări cu firmele specializate în servicii de contabilitate și cu reprezentanții mediului de afaceri. În acest sens menționăm și revizuirea ghidului e-Factura în concordanță cu aceste schimbări.


Decizia de amânare a implementării sancțiunilor este motivată de numărul semnificativ de 74.000 de plătitori de TVA care încă nu folosesc încă sistemul de facturare e-Factură și care vor fi notificați în mod corespunzzător. Ministrul a subliniat că, începând cu data de 1 iulie, când sistemul devine în mod exclusiv obligatoriu, amenda pentru nerespectarea termenului limită va fi de 15% din valoarea facturii.  Astfel, începând cu 1 iulie, plătitorii de TVA care nu respectă termenul limită vor fi sancționați cu o amendă echivalentă cu 15% din valoarea facturii.

8 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page