top of page
Caută

Transformarea persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) și întreprinderilor familiale (IF) în SRL-uri

Conform unui nou proiect de lege, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) ar putea să fie transformate în SRL-uri la cerere. Actualmente, OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care reglementează activitatea PFA, II și IF nu permite această transformare. Conform informațiilor oferite de către Registrul Comerțului la data de 31.01.2023, în România activează 1.610.588 de profesioniști dintre care 431.164 erau persoane fizice și 1.179.424 persoane juridice.


Conform expunerii de motive, multe PFA-uri, II-uri și IFN-uri au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare, măsurat prin cifra de afaceri, care impune necesitatea trecerii de la contabilitate în partidă simplă la contabilitate dublă și la diversificarea codurilor CAEN. În prezent, deoarece legislația nu permite posibilitatea de transformare, se recurge la desființarea acestora care conduce, totodată, și la suprimarea întregului istoric fiscal, bancar și a relațiilor comerciale pe care societatea le-a construit.


Un avantaj pe are îl aduce proiectul de lege constă în faptul că persoanele care au beneficiat de fonduri nerambursabile pentru diverse proiecte și aleg transformarea în SRL -uri nu vor mai fi obligate să returneze întreaga sumă primită, alături de penalități, dacă alegeau să desființeze entittatea în perioada de monitorizare a proiectului.


Astfel, s-ar putea impune completarea OUG 44/2008 cu un nou articol - Art. 21.1, care prevede și actele necesare a se depunde la judecătorul delegat de pe raza teritorială a Registrului comerțului: certificat de înregistrare obținut conform OUG 44/2008, actul constitutiv, dovada efectuării vărsămintelor în temeiul actului constitutiv, dovada sediului declarat, certificatul de atestare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz.


Alin. 2 al acestui articol prevede că societatea cu personalitate juridică înființată prin tranformarea persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale își menține datele de identificare și codul de înregistrare în scopuri de TVA.


În concluzie, având în vedere numărul foarte mare de profesioniști persoane fizice, completarea și modificarea OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ar aduce schimbări benefice în România.

 

 

 

9 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page