top of page
Caută

Sistemul obligatoriu de facturare electronică „e-Factura”

1. Reglementare

În data de 27 iulie 2023 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la art. 218 și de la art. 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Prin intermediul acesteia României i se permite să implementeze facturarea electronică obligatorie ce vizează toate persoanele impozabile stabilite pe teritoriul statului român din data de 1 ianuarie 2024. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice, a publicat pe site-ul instituției un proiect de lege raportat la măsurile fiscal-bugetare care include și diverse propuneri de modificare a OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. Ulterior, a intrat în vigoare de la 30 octombrie 2023 Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung care cuprinde reglementări relevante în acest sens.


2. Scop


Digitalizarea este de mare însemnătate în domeniul economic și în relațiile comerciale, având în vedere faptul că prin utilizarea tehnologiei și a proceselor digitale se pot îmbunătăți eficiența și transparența în cadrul relației dintre instituțiile publice și mediul de afaceri.


În ceea ce privește dezideratul combaterii fraudei și a evaziunii fiscale, digitalizarea joacă un rol crucial. Prin utilizarea tehnologiilor avansate, precum analiza datelor în timp real și procesarea volumelor mari de informații, autoritățile fiscale pot identifica cu rapiditate comportamentele suspecte sau ilegale în domeniul fiscal.


Conform comunicării de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Proiectul „E-factura – sistem obligatoriu de facturare electronică a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale.”


3. Ce înseamnă facturarea electronică?


Conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.


Pe site-ul ANAF au fost publicate informații de interes referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. Astfel, sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura a fost creat în vederea punerii la dispoziția operatorilor economici a unui serviciu electronic pentru emiterea și primirea facturilor. În comunicarea menționată se regăsește și definiția facturii electronice, aceasta reprezentând o „factură emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică și automată de către sistemul RO e-Factura.” Cu privire la utilizare, sistemul poate fi accesat cu ușurință prin folosirea credențialelor pentru Spațiului Privat Virtual (SPV). Procedura de utilizare şi funcţionare se regăsește pe secțiunile dedicate ale paginilor web ale Ministerului Finanțelor și ANAF, respectiv https://mfinante.gov.ro/web/efactura.


În vederea efectuării procesului de transmitere-primire a facturii electronice, emitentul ori destinatarul trebuie să folosească instrumetne de comunicare electronică pentru accesarea SPV, pentru: a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu sistemul RO eFactura, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface); b) utilizarea aplicațiilor puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor. După transmiterea facturii, sistemul va da un număr de identificare, ce va fi utilizat ca referință în cadrul operațiunilor corespunzătoare sistemului.


4. Ce trebuie să faci?


În primul rând, toate societățiile și PFA-urile din România, plătitoare sau neplătitoare de TVA, care au clienți firme sau PFA-uri din România trebuie să își facă cont în SPV. Ulterior, se va opera înregistrarea în sistemul RO e-Factura, fiind necesară completarea și transmiterea formularului 084 către ANAF. De mare însemnătate este ca aplicația folosită pentru facturare să fie în compatibilă cu sistemul e-Factura. Apare, în acest sens, necesitatea transmiterii facturii în sistemul E-factură în maximum 5 zile de la dată emiterii, în contabilitatea aferentă înregistrându-se doar facturile trimise și primate prin acest sistem. În caz de neutilizare a sistemului e-Factura se vor percepe amenzi de la 1.000 la 10.000 de lei, în funcție de dimensiunea contribuabilului. Conform proiectului, „se propune instituirea unui sistem de raportate a facturilor în perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2024, fără aplicarea de sancțiuni în primele trei luni și trecerea la transmiterea obligatorie a facturilor prin Sistemul RO e-factura în relația B2B începând cu 1 iulie 2024”. Astfel, până la data de 31 martie 2023 nu se vor percepe amenzi.


5. Care este concluzia?


Măsurile adoptate au ca scop îmbunătățirea gestionării finanțelor publice, reducerea evaziunii fiscale și consolidarea disciplinei bugetare ca elemente cheie pentru asigurarea unei administrări fiscale eficiente și transparente.


1 afișare0 comentarii

Comments


bottom of page