top of page
Caută

SCA Lakatos Jirloianu câștigă la ICCJ un proces având ca obiect concurența neloială

În limitele exercitării oneste a jocului comercial, orice competitor este liber să încerce să atragă clientela rivalului!”

Avocații din cadrul SCA Lakatos Jirloianu au reprezentat cu succes FINTELLIGENCE PRESS S.R.L., lider de știri economice, analize financiare și evenimente de business, într-un litigiu având ca obiect concurența neloială, în contradictoriu cu o importantă societate din domeniul media. Potrivit reprezentanților societății, acesta a fost unul dintre cele mai complexe și dificile litigii din domeniu, având o durată de patru ani.


Procesul a avut ca obiect o acțiune în concurență neloială formulată împotriva persoanei juridice FINTELLIGENCE PRESS S.R.L. și a patru persoane fizice, de către reclamanta (societatea din domeniul media), care a solicitat instanței, încetarea faptelor care se circumscriu noțiunii de concurență neloială și obligarea pârâtelor la repararea prejudiciului cauzat. Reclamanta a invocat, de asemenea, și nerespectarea obligației de fidelitate și a obligației de păstrare a secretului profesional, de către pârâtele persoane fizice. În același sens, reclamanta a solicitat atragerea răspunderii civile delictuale pentru destabilizarea societății sale, ca urmare a înființării de către pârâte a unei societăți, cu același obiect de activitate (Cod Caen 5813 – activități de editare a ziarelor), prin preluarea clientelei și crearea unei confuzii în rândul clienților de către pârâte, precum și prin organizarea de evenimente, cum ar fi evenimentul „Forumul pieței de capital”, cu aceeași clienți care au participat și la un eveniment organizat de către ziarul părții adverse.


În fond, echipa de avocați a SCA Lakatos Jirloianu a reușit să obțină o soluție avantajoasă pentru FINTELLIGENCE PRESS S.R.L., după ce a argumentat, în mod detaliat, în fața instanței, că pretențiile părții adverse erau neîntemeiate. Aceștia și-au fundamentat apărarea pe faptul că în speță nu erau întrunite condițiile legale pentru a fi invocată concurența neloială, întrucât nu a existat nicio dovadă că s-a deturnat sau denigrat clientela de către pârâte, iar cu privire la răspunderea civilă delictuală, aceștia au indicat neîndeplinirea condițiilor necesare.

De observat a fost și faptul că la evenimentul organizat de FINTELLIGENCE PRESS S.R.L. și invocat de către reclamantă au participat atât parteneri contractuali comuni, cât și diferiți, iar acest lucru nu constituie o acțiune de concurență neloială, deoarece nu s-au utilizat manopere dolosive, ci a fost o comunicare transparentă adresată publicului larg. Actul de concurență se definește, în mod tradițional, prin obiectivul său principal, captarea clientelei, iar avocații de la SCA Lakatos Jirloianu au acționat ca atare, invederând instanței atât principiul libertății concurenței, cât și lipsa probelor reclamantei. Dacă pârâtele ar fi fost obligate, în mod eronat, la încetarea atragerii clienților care puteau fi și ai reclamantei (sau/și ai altori actori de pe piață), s-ar fi abolit scopul firesc al oricărui comerciant, respectiv atragerea și menținerea unei clientele cât mai numeroase.


În apel, soluția instanței a fost, de asemenea, favorabilă societățiii FINTELLIGENCE PRESS S.R.L., instanța reținând faptul ca practicile de concurență neloială nu au fost identificate în concret, neputându-se pretinde intimatelor să nu atragă clienți, ci doar să nu mai folosească mijloace ilicite în acest scop, or apelanta nu a descris aceste metode frauduloase care nu ar mai trebui uzitate și cu atât mai mult, nu a făcut dovada lor.


Ulterior, reclamanta a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și de această dată, echipa noastră de avocați a reuşit să obţină soluţionarea definitivă a litigiului în favoarea FINTELLIGENCE PRESS S.R.L. Dincolo de caracterul nefondat al susținerilor părții adverse, Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat că modul în care recurenta a configurat motivul de recurs nu permite decelarea niciunei vătămări procesuale ce i-a fost cauzată prin conduita instanței de apel.


Astfel, avocații din cadrul SCA Lakatos Jirloianu au declarat acest proces ca o victorie de mare însemnătate pentru clienții săi, demonstrând, astfel, capacitatea echipei sale de a gestiona cazuri complexe și de a obține rezultate pozitive în asemenea litigii.

60 afișări0 comentarii

Commentaires


bottom of page