top of page
Caută

Noutăți privind despăgubirile pentru imobilele preluate abuziv în perioada regimului comunist

La data de 23 octombrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 284/2023 pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Procesul de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România a fost un proces lung și complex, care a implicat o serie de legi și proceduri. Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a fost una dintre primele legi adoptate pentru restituirea proprietăților confiscate abuziv de regimul comunist. Aceasta a stabilit mecanismele pentru restituirea imobilelor confiscate și a deschis calea pentru compensații în natură sau prin echivalent pentru proprietățile care nu puteau fi restituite în mod direct. Aparută ulterior, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România a încercat să simplifice și să accelereze procesul de restituire.


Prin Legea nr. 284/2023, mentionata anterior, s-au adus completări Legii nr. 165/2013, astfel încat ca noutate cererile formulate de persoane în favoarea cărora instanţele judecătoreşti s-au pronunţat, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, asupra existenţei şi întinderii dreptului, precum şi asupra calităţii de persoană îndreptăţită se soluţionează cu prioritate. Deci, aceste cereri sunt soluționate cu prioritate de către instanțele judecătorești pentru că există deja o hotărâre care atestă existența și întinderea dreptului, precum și calitatea persoanei respective ca fiind îndreptățită conform legii.


De asemenea, se introduce art. 43.1 care prevede faptul că persoanele cu privire la care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat asupra existenţei şi întinderii dreptului, precum şi asupra calităţii de persoană îndreptăţită şi care nu au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001 pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP). Prin excepție în cazul dosarelor ce conţin decizii ale entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite la măsuri compensatorii, Comisia Naţională emite, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, decizia de compensare prin numărul de puncte stabilit. Aceste cereri se depun în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


În continuare, la data de 27 octombrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă. În art. V al acestui act normativ se menționează faptul că plata sumelor stabilite prin titlurile de plată emise de către ANRP, până la data de 31 octombrie 2023 şi neachitate de Ministerul Finanţelor, se efectuează începând cu 1 aprilie 2024, aceasta reprezentând o amânare a plăților. Totodată s-a stabilit că între 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024,se suspendă emiterea de către ANRP a titlurilor de plată, fapt prin care constatăm tot o amânare a acestora.


Legea introduce și o nouă excepție de la regula conform căreia dosarele se soluţionează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor/ Secretariatul Comisiei Naţionale, respectiv ca se vor soluționa cu prioritate și dosarelele în care beneficiarii sunt persoane care deţin certificate de încadrare în grad de handicap grav sau au calitatea de pensionari de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate.


În prezent, procesul de restituire a imobilelor confiscate în mod abuziv în perioada comunistă poate fi în continuare în derulare, iar persoanele interesate pot depune cereri și contestații conform legilor în vigoare.

3 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page