top of page
Caută

Noi reguli referitoare la limitele de încasări și plăți în numerar


Noile modificări privind plafoanele de încasări și plăți în numerar se regăsesc reglementate în


Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, care a intrat în vigoare la data de 30 octombrie 2023. Aceasta modifică și completează Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Plăți și încasări în numerar între persoane fizice și persoane juridice


Art. 4 din Legea nr. 70/2015 se modifică prin stabilirea faptului că operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele prevăzute juridice şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024, şi 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.


Se observă o ajustare a limitei de la 10.000 lei la 5.000 lei pentru tranzacțiile în numerar, iar în cazul în care această limită este depășită, se va aplica o amendă de 25% din suma care depășește plafonul. Este important să menționăm că această limită nu se aplică în cazul plății salariului. Orice factură care depășește suma de 5.000 lei poate fi achitată în numerar doar în limita a 5.000 lei, iar diferența trebuie să fie plătită prin intermediul unei instituții bancare.


2. Plăți și încasări în numerar între două persoane fizice


Conform modificării aduse art. 10 din Legea 70/2015, operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie, până la data de 31 decembrie 2024, şi 5.000 lei/tranzacţie, începând cu data de 1 ianuarie 2025.


De asemenea, după cum se precizează în lege, sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024, şi 5.000 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 10.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024, şi 5.000 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.


Remarcăm în acest sens o schimbare a plafonului de la suma de 50.000 lei la suma de 10.000 lei, iar în cazul depășirii acestuia din urmă se va aplica o amenda de 25% din suma care depășește plafonul.3. Plăți și încasări în numerar între două persoane juridice


O altă schimbare constă în faptul că între persoane juridice se pot realiza încasări cu o limită zilnică de 1.000 lei. În cazul în care această limită este depășită, se va aplica o amendă de 25% din suma care depășește plafonul. Prin urmare, nu va fi posibil să emiți o chitanță care să depășească 1.000 de lei. În cazul în care suma este mai mare, diferența nu poate fi plătită în numerar.


4. Plăți în numerar către persoanele juridice


Plățile cash către persoanele juridice se pot face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi. În cazul depășirii acestui din urmă plafon, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul. Astfel, remarcăm faptul că o societate nu poate plăti mai mult de 2.000 de lei în numerar/zi.


5. Plăți în numerar către angajați


Conform noii legi, se stabilește posibilitatea de a efectua plăți din avansuri spre decontare utilizate în vederea achitării furnizorilor, cu condiția respectării unui plafon zilnic de 1.000 lei pentru fiecare persoană care a primit astfel de avansuri. Modificarea adusă articolului 3 constă în reducerea plafonului de la 5.000 lei la 1.000 lei. Este de mare însemnătate faptul că acest plafon nu se aplică plăților legate de diurnă și cheltuieli asociate deplasărilor.


6. Magazinele cash and carry


În sensul noilor modificări, încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute juridice se pot face în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană. De asemenea, plățile către magazinele de tipul cash and carry se pot face doar în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei. Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei. În mod similar, și plățile numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) nu se pot fragmenta.


7. Sumele în numerar aflate în casierie la sfârșitul fiecărei zile


S-a introdus. 4.2 la lege prin care s-a stabilit faptul că sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Prin excepţie, se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Remarcăm faptul că aceasta reprezintă o noutate adusă de lege și se aplică, de asemenea, amenda de 25% din sumă care depășește plafonul. Cu alte cuvinte, există o derogare pentru astfel de operațiuni, dar cu condiția respectării termenelor și a regulilor impuse de legislație.


8. Care este concluzia?


Luând în considerare informațiile prezentate, putem observa că noile schimbări aduse de lege impun limite și restricții semnificative în ceea ce privește tranzacțiile în numerar, având un impact substanțial asupra operațiunilor derulate în relațiile dintre entitățile juridice menționate anterior.

10 afișări0 comentarii

Comentarii


bottom of page