top of page
Caută

Noi reglementări pentru cadrele didactice din învăţământul universitar sau preuniversitar

Legea nr. 430/2023 pentru completarea art. 299 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a intrat în vigoare la data de 6 ianuarie 2024. La art. 299 - Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: "(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost săvârşite de către personalul didactic din învăţământul universitar sau preuniversitar împotriva unui elev sau student, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime."


Până acum textul de lege nu prevedea majorarea limitelor de pedeapsă în cazul personalului didactic și reglementa fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu, faptă ce se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. De asemenea, pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează sau profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.


Astfel, în mod special leguitorul a introdus o majorare a limitelor de pedeapsă pentru cadrele didactice din învăţământul universitar sau preuniversitar care sunt acuzate de pretinderea sau obținerea de favoruri sexuale (de exemplu, pentru a promova examenele, a trece clasa, note mai mari etc.) de la elevi sau studenți.  Trebuie să menționăm faptul că această condamnare va fi înregistrată nu doar în cazierul penal obișnuit al unei persoane, ci și într-un registru național special creat pentru persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare sau asupra minorilor. Conform Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, la momentul angajării, orice cadru didactic va trebui să furnizeze un certificat care atestă integritatea sa comportamentală. În esență, acest certificat confirmă că respectiva persoană nu a fost condamnată pentru astfel de infracțiuni și poate să ocupe o poziție care implică interacțiunea cu minori sau persoane vulnerabile.


În vigoare din 6 ianuarie 2024 este și Legea nr. 427/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care reglementează amenzi uriașe pentru lucrări universitare întocmite de către alte persoane. Astfel, art. 259 prevede faptul că autorii lucrărilor de licenţă, de disertaţie şi de doctorat răspund pentru asigurarea originalităţii conţinutului acestora. Îndrumătorii acestor lucrări au obligaţia de diligenţă în ceea ce priveşte verificarea conformităţii lucrărilor ştiinţifice în raport cu cerinţele specifice unei creaţii originale.


Legea interzice în continuare și oferta de vânzare, vânzarea sau punerea la dispoziţia persoanelor fizice, cu orice titlu, a unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări ştiinţifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări, sub sancțiunea amenzii de la 100.000 la 200.000 de lei. Totodată, cumpărarea unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări ştiinţifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări se sancționează cu aceeași amenda. De asemenea, este sancționată și fapta de organizare şi desfăşurare de către orice persoană a unor activităţi de formare fără autorizare de funcţionare provizorie emisă de ARACIS şi desfăşurarea de activităţi educaţionale în cadrul unor specializări/programe de studii neautorizate cu o amendă de la 50.000 la 100.000 de lei. Astfel, aceste măsuri luate împotriva interzicerii plagierii în lucrările în cauză este extrem de relevantă pentru menținerea integrității academice și a standardelor înalte în cercetare, luând în considerare și sancțiunile drastice.


Amenzile se vor aplica de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul MAI, la solicitarea motivată a instituţiei de învăţământ superior. Dacă oferta de vânzare a unei astfel de lucrări se efectuează prin mijloace electronice, agenţii constatatori ai MAI pot dispune şi întreruperea transmiterii într-o reţea de comunicaţii electronice a conţinutului în cauză. Dacă nu este efectuată întreruperea, agenții de poliție pot solicita chiar blocarea funcţionalitatea unui domeniu «.ro». Aceasta este o măsură luată pentru a descuraja distribuirea ilegală a conținutului și pentru a impune respectarea drepturilor de autor.

4 afișări0 comentarii

コメント


bottom of page