top of page
Caută

Noi obligații pentru angajatori ce vin în sprijinul combaterii hărțuirii la locul de muncă

La data de 17 octombrie 2023 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

Astfel, conform noii hotărâri se aprobă Metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din aceasta.


Conform art. 1 din Metodologie, scopul reglementării îl constituie asigurărea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, a recunoaşterii în mod specific a dreptului fiecărui cetăţean la un mediu de lucru fără violenţă şi hărţuire, pentru încurajarea şi menţinerea unei culturi a muncii bazate pe respect şi demnitate reciprocă.


Ca noutate, conform metodologiei, angajatorii trebuie să pregătească o procedură internă care să reglementeze modalitatea de promovare, respectiv de ocupare a funcţiilor de decizie, a funcţiilor din consiliile de administraţie şi de supraveghere, cu scopul de a preveni și elimina discriminarea pe criteriul de sex.


Conform art. 5 alin. (3) din Metodologie, este necesar ca instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, civile şi militare, precum şi companiile private să promoveze următoarele măsuri: întocmirea unei proceduri interne privind promovarea, inclusiv ocuparea funcţiilor de decizie, a funcţiilor din consiliile de administraţie şi de supraveghere ale companiilor private; formarea continuă şi dezvoltarea carierei; organizarea muncii, condiţiile de muncă şi mediul de muncă și asigurarea tratamentului egal în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă.


O altă noutate constă în faptul că angajatorii trebuie să informeze salariații și să organizeze cursuri de formare cu privire la aplicarea noii metodologii. existând de acum înainte și o procedură prin care un salariat hărțuit sau discriminat se poate adresa angajatorului.


De mare interes în acest sens este art. 7 din Metodologie. Conform acestui articol, victima hărțuirii are posibilitatea de a depune plângere/sesizare cu privire la situaţia în care se află raportat la următoarele aspecte:

· apariţia unor divergenţe de opinii, uşoare conflicte interpersonale care se pot rezolva la nivelul persoanelor implicate, dar care, dacă rămân nerezolvate, pot degenera;

· instalarea treptată a stării de tensiune, prin acţiuni agresive sistematice/repetate îndreptate de către o persoană sau de un grup de persoane împotriva altei persoane;

· stare de tensiune accentuată care necesită intervenţia reprezentanţilor angajatorului/conducătorului, în vederea medierii conflictului, pentru a evita escaladarea acestuia;

· stigmatizare şi/sau izolare socială la locul de muncă, concedierea sau constrângerea victimei de a demisiona de la locul de muncă, fapt care diminuează şansele acesteia de a se încadra din nou, la alte locuri de muncă.


Victima poate depune plângere/sesizare persoanei responsabile/comisiei de primire şi soluţionare a cazurilor în oricare dintre situaţiile specificate mai sus, în formă scrisă, olograf sau electronic, dar obligatoriu asumată prin semnătură de către victimă, cu respectarea protecţiei datelor de identitate, în vederea asigurării protecţiei acesteia, sau poate depune o sesizare verbală persoanei responsabile/comisiei de primire şi soluţionare a cazurilor, în urma căreia se va întocmi un proces-verbal.


Conform art. 7 alin. (3), etapele pe care le poate urma victima actelor de hărţuire pe criteriul de sex şi de hărţuire morală la locul de muncă sunt:

· abordarea directă a presupusului hărţuitor sau, dacă o victimă nu poate aborda direct un presupus hărţuitor, el/ea poate informa superiorul ierarhic al presupusului hărţuitor despre comportamentul nedorit şi deranjant

· informarea persoanei responsabile/comisiei de primire şi soluţionare a cazurilor de hărţuire asupra oricăror acţiuni sistematice/repetate de hărţuire pe criteriul de sex şi de hărţuire morală la locul de muncă;

· încercarea soluţionării amiabile a cauzei;

· sesizarea instanţei de judecată.


Menționăm faptul că Anexa la Metodologie vine în sprijinul anagajatorilor și cu un Model de ghid privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.


În concluzie, noile măsuri încurajează un mediu de lucru în care toți angajații să se simtă în siguranță, respectați și protejați de hărțuirea sau comportamentul inadecvat.

11 afișări0 comentarii

コメント


bottom of page