top of page
Caută

Modificări privind asigurarea obligatorie a locuințelor - PADLegea nr. 115 din 10 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor a intrat în vigoare din 11 noiembrie 2023. 


Conform art. 2 din Legea menționată, prin contract PAD se înțelege „un contract de asigurare a locuinţei împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia”.


Noile modificări oferă continuitate asigurării pentru locuințe în cazul unei schimbări de proprietar, astfel încât cumpărătorul să beneficieze în contiunare de aceasta. Conform legii, în cazul schimbării proprietarului unei locuințe asigurate obligatoriu (prin Polița de Asigurare a Locuinței - PAD) și cu plata integrală a primei de asigurare, contractul de asigurare rămâne valabil pentru noul proprietar până la data specificată în contract. Legea menționează în art. 9 faptul că în situaţia modificării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi pentru care prima de asigurare a fost achitată integral, contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în contract, beneficiarul asigurării fiind noul proprietar.


De asemenea, lege precizează faptul că pentru înregistrarea sau modificarea unei locuinţe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinţei. Deci îregistrarea sau modificarea înregistrării locuinţei în cartea funciară este condiţionată de existenţa unui contract de asigurare obligatorie a locuinţei în vigoare la data solicitării. De asemenea, contractul PAD poate fi emis, cu acordul părţilor, şi pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni. Totodată, remarcăm și o majorare a primei anuale cuvenite pentru suma asigurată obligatoriu de 100.000 lei, pentru fiecare locuinţă de tip A, ajungând la 130 lei.


Cu privire la imobilele încadrate în clasa I de risc, locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD, până la data recepţiei efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor. Prin excepţie de la prevederile acestea, societăţile de asigurare pot încheia asigurări facultative pentru dezastre naturale pentru acea locuinţă pentru care contractul de asigurare se încheie în coasigurare cu PAID. Astfel, ca noutate, imobilele încadrate în clasa I de risc seismic pot fi asigurate factultativ.


În concluzie, modificările oferă continuitate și protecție pentru noul proprietar al imobilului asigurat, evitându-se o pauză în asigurare și menținându-se acoperirea pentru locuință conform în condițiile poliței existente până la expirarea acesteia.

5 afișări0 comentarii

Opmerkingen


bottom of page