top of page
Caută

Hotărâre prealabilă ICCJ – Cheltuieli de judecată dovedite în apel

Conform art. 452 din Codul de procedură civilă, partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. Cu alte cuvinte, cheltuielile de judecată (taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor, ale experţilor etc.) vor fi acordate numai în măsura în care partea care le pretinde dovedeşte, în condiţiile legii, existenţa şi întinderea acestora până la momentul închiderii dezbaterilor în fond.


Prin Decizia nr. 34 din 17 iunie 2024 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Tribunalul Mureş  pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la momentul până la care se poate face dovada cheltuielilor de judecată și a stabilit următoarele:

 

„Dispoziţiile art. 452 raportate la cele ale art. 470 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 9 din 30 martie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 25 iunie 2020, se interpretează în sensul că, în ipoteza în care au fost solicitate cheltuieli de judecată în faţa primei instanţe, dar nu s-a făcut dovada achitării lor până la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, se poate face, prin înscrisuri noi, această dovadă, în apelul declarat împotriva soluţiei de respingere a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată.”

 

Trebuie să menționăm și faptul că această interpretare este obligatorie conform dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

 

În concluzie, în situația în care au fost solicitate cheltuieli de judecată în faţa primei instanţe, dar nu s-a dovedit și achitarea lor până la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, se poate face, prin intermediul înscrisurilor noi, această dovadă, pe calea apelul declarat împotriva soluţiei de respingere a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată.

16 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page