top of page
Caută

Conturile Revolut vor putea fi în curând poprite


Recent, s-a înregistrat oficial sucursala Revolut la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), un pas necesar pentru a începe procesul de propire a conturilor clienților Revolut. Procesul de operaționalizare al sucursalei este estimat să fie finalizat până în primul trimestru al anului 2024, conform informațiilor comunicate către Banca Lituaniei și Banca Națională a României, Revolut intrând în rând cu celelalte 32 de bănci reglementate şi supravegheate de BNR. Deși, în prezent, banca în cauză nu derulează operațiuni prin intermediul sucursalei, instanțele au primit nenumărate cereri de validare a popririlor pe conturile clienților Revolut. Rămâne de văzut care va fi practica aplicată de instanțele judecătorești asupra cererilor de validare a popririi, până în momentul în care sucursala Revolut va deveni integral operațională.


Poprirea este o procedură legală prin care un creditor poate obține blocarea unei sume de bani din contul unui debitor pentru a satisface o datorie neplătită. Conform art. 782 alin. (1) din Codul de procedură civilă, poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul.


Așa cum se întâmplă și în cazul altor bănci, posesorii de conturi Revolut pot avea datorii la stat sau către autoritățile locale, ceea ce în mod normal ar trebui să ducă la punerea de popriri asupra conturilor lor. Până în luna iunie 2023, luând în considerare parteneriatul dintre Revolut și Libra Internet Bank, popririle erau trimise în mod greșit către Libra Internet Bank, care însă nu putea bloca niciun cont al debitorilor. Problematica a constat în faptul că sediul băncii se afla în Lituania, iar executorii judecătorești nu puteau executa silit prin proprire decât pe teritoriul României.


Trebuie să menționăm faptul că de la data de 6 iunie 2023 Revolut și-a deschis o sucursală în România, iar aplicația bancară va fi gestionată de persoana juridică REVOLUT BANK UAB VILNIUS SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul în București și număr de înmatriculare J40/10350/2023. Chiar după înregistrarea acesteia în Registrul Comerțului, pe rolul instanțelor s-au ivit numeroase dosare de validare a popririi raportate la conturile Revolut. Soluționarea acestora de către instanțele judecătorești rămâne un subiect de interes pentru public, având în vedere ca sucursala va deveni operațională abia din 2024.


În acest sens, relevantă este și precizarea Departamentului de Comunicare al Revolut, care a transmis: „Revolut este o instituție financiară care activează în România și cooperează pe deplin cu autoritățile de reglementare și autoritățile statului în privința reducerii fraudelor, a evaziunii fiscale și a prevenirii spălării banilor. (...) Tocmai prin prisma acestor elemente de reglementare, considerăm că Revolut nu este expus la utilizări iresponsabile mai mult decât orice altă instituție financiară reglementată în Europa.”


Luând în considerare înființarea sucursalei pe teritoriul României, începând de acum nu ar mai trebui să existe niciun impediment raportat la executarea acestor conturi. Astfel, sucursala va trebui să blocheze conturile Revolut, atunci când va primi de la executorul judecătoresc dispoziția de poprire, iar orice tranzacție ce se dorește a fi efectuată prin intermediul aplicației va fi oprită, întrucât sumele respective vor fi utilizate în vederea satisfacerii creanțelor.


Dacă terțul poprit, în speță Revolut Bank, nu blochează contul unei persoane și nu virează sumele către executor, se vor constitui dosare de validare a popririi și instanțele vor trebui să decidă dacă este legală și validă poprirea și dacă Revolut poate fi considerat terț poprit în acord cu normele legale din România. În cazul în care banca nu se conformează nici după validarea popririi, executarea silită trebuie să se facă direct împotriva sa.


Trebuie să menționăm faptul că în ceea ce privește contestația la executare, apărările, termenele, incidentele procedurale și alte elemente specifice fazei execuționale, se vor aplica prevederile din Codul de procedură civilă.


În concluzie, până în 2024 Revolut Bank UAB din Lituania este entitatea prin intermediul căreia clienții sunt înregistrați și, în consecință, este singura entitate care poate efectua solicitări sau institui măsuri de executare în numele entităților din România. Aceste acțiuni pot fi întreprinse numai în conformitate cu procedurile stabilite la nivel european, așa cum este reglementat în Regulamentul UE Nr. 1215/2012 referitor la competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Mai specific, este necesar să se respecte procedurile menționate în articolele 41 și 42 ale acestui regulament, precum și alte prevederi legate de procedura europeană de executare.
11 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page