top of page
Caută

Ce condiții trebuie să îndeplinești ca sa beneficiezi de indemnizația de șomaj?

1. Unde este reglementat dreptul la indemnizația de șomaj?

Dreptul la indemnizația de șomaj se regăsește reglementat în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Aceasta reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii.


2. Cum este definită indemnizația de șomaj și în ce situații se aplică?


Indemnizatia de somaj repreazintă o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca. Conform evidenţelor Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, la sfarșitul lunii august 2023 erau înregistraţi 11592 şomeri (din care 6762 femei), rata şomajului fiind de 0.95%, se arată într-un comunicat al ANOFM, indicatorul diminuându-se cu cu 5% față de luna precedentă.


Conform legii, salariații beneficiază de indemnizația de șomaj dacă se află în una dintre următoarele situații:


· le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;

· le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

· le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

· a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

· le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

· au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare potrivit legii;

· au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

· le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

· sunt absolventi ai institutiilor de invatamant ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minim 16 care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

· reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora.3. Care sunt condițiile cumulative pe care o persoană trebuie să le îndeplinească ca să beneficieze de indemnizația de șomaj?

Conform legii, condițiile care trebuiesc îndeplinite în mod cumulativ sunt următoarele:


· stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

· nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

· nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

· sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.


Deci, ca să fii eligibil pentru a beneficia de indemnizația de șomaj trebuie să ai calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și să fi contribuit la asigurările sociale, să fi fost concediată din motive care nu îți pot fi atribuite, cum ar fi restructurarea, falimentul firmei, sau alte circumstanțe similare, să ai aptitudini de muncă și activitate în căutarea unui nou loc de muncă.


4. Ce categorii mai sunt asimilate șomerilor?


Sunt asimilați șomerilor:


· absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

· absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;


Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.


Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze in termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca.


Daca nu se inregistreaza in termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.


Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt:


· CI (copie si original);

· act de studii sau adeverinta (copie si original);

· certificat de casatorie, daca este cazul (copie si original);

· adeverinta medicala cu mentiunea "apt de munca" sau "clinic sanatos" si eventualele restrictii medicale";

· adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat;

· declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant;

· dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.


5. Care este cuantumul indemnizației de șomaj?


Indemnizația de șomaj reprezintă:


· 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

· Sumei rezultate i se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare care poate să fie: 3% (stagiu de cotizare de cel putin 3 ani), 5% (stagiu de cotizare de cel putin 5 ani), 7% (stagiu de cotizare de cel putin 10 ani) și 10% ( stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani).


6. Care este procedura și care sunt actele necesare?


În primul rând persoana în cauză trebuie să se înregistreze la agenția locală pentru ocuparea forței de muncă din județul în care își are domiciliul sau reședința, unde va completa formularele necesare și se vor furniza documentele solicitate, respectiv:


· actul de identitate (original si copie);

· Adeverinta/adeverinte vechime pentru perioada ulerioara datei de 01.01.2011 (original si copie);

· Decizia de desfacere a contractului de munca (original si copie);

· Adeverinta medicala cu mentiunea "apt de munca" sau "clinic sanatos" si eventualele restrictii medicale;

· acte de studii si calificare (original si copie);

· carnetul de munca (original si copie);

· adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata (Anexa 26);

· adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este (apt de munca) sau alte restrictii medicale;

· adeverinta pentru veniturile impozabile eliberate de organele financiare teritoriale

· dosar cu sina.


Ulterior, beneficiarul trebuie să declare orice venituri pe care le obține din alte surse în timpul perioadei de șomaj, respectiv orice modificare a situației sale, cum ar fi găsirea unui nou loc de muncă.


7. Ce categorii nu beneficiază de indemnizația de șomaj?

Conform legii, de indemnizația de șomaj nu pot beneficia:

· persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

· care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.

· absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.

40 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page