top of page
Caută

Arvuna vs. Avans. Asemănări și deosebiri.1. Unde este reglementată arvuna?


Arvuna este reglementată în art. 1544-1546 din Codul Civil:


Art. 1.544. Arvuna confirmatorie


(1) Dacă, la momentul încheierii contractului, o parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, în caz de executare arvuna trebuie imputată asupra prestaţiei datorate sau, după caz, restituită.


(2) Dacă partea care a dat arvuna nu execută obligaţia fără justificare, cealaltă parte poate declara rezoluţiunea contractului, reţinând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara rezoluţiunea contractului şi poate cere dublul acesteia.


(3) Creditorul obligaţiei neexecutate poate însă opta pentru executare sau pentru rezoluţiunea contractului şi repararea prejudiciului potrivit dreptului comun.


Art. 1.545. - Arvuna penalizatoare

Dacă în contract este stipulat expres dreptul uneia dintre părţi sau dreptul ambelor părţi de a se dezice de contract, cel care denunţă contractul pierde arvuna dată sau, după caz, trebuie să restituie dublul celei primite.


Art. 1.546. - Restituirea arvunei

Arvuna se restituie când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părţi.


2. Unde este reglementat avansul?


Nu există o reglementare expresă în acest sens, însă pornind de la prevederile din Codul Civil care reglementează arvuna constatăm că în lipsa unei înțelegeri precise cu privire la natura plății care trebuie efectuată, suma poate fi considerată un avans din preț, care poate fi returnat în situația în care contractul nu este executat sau nu este finalizat din motive imputabile uneia dintre părți.


3. Ce este arvuna?


Arvuna reprezintă fie o sumă de bani, fie un alt bun pe care o parte a contractului o dă celeilalte părți pentru a confirma încheierea contractului și pentru a garanta executarea acestuia. Cu privire la modalitatea de acordare, arvuna poate fi dată sub forma de plată parțială a prețului, plată totală a prețului sau garanție a îndeplinirii obligațiilor la care s-au angajat părțile. De cele mai multe ori, arvuna este restituită sau chiar dedusă din prețul total al contractului, atunci când acesta se execută. Înţelegerea cu privire la arvună se întocmește în scris, fiind o dovadă de confirmare a încheierii contractului, în lipsă de înscrisuri sau alte dovezi în acest sens. Dacă partea care a dat arvuna se răzgândeste și nu mai dorește încheierea contractului, pierde arvuna, iar dacă partea contractantă care a primit arvuna se răzgândește, va plăti celeilate parti cu titlu de despagubire dublul arvunei primite.


4. În ce situații poate fi utilizată arvuna?


Arvuna poate să constea într-o sumă de bani sau într-un alt bun, în funcție de contextul în care este utilizată. De exemplu, arvuna poate să fie o bijuterie prețioasă dată de o parte contractantă celeilalte părți ca garanție a încheierii și executării contractului, în scopul confirmării intenției de a încheia un acord valabil și angajant. Aceasta se regăsește și în alte tranzacții comerciale, precum un contract de închiriere în cadrul căruia chiriașul poate da proprietarului o sumă de bani sau un alt bun ca arvună pentru a confirma închirierea sa și pentru a garanta că va plăti chiria la timp.


5. Ce este avansul?


Avansul constă într-o sumă de bani pe care o parte contractantă o plătește celeilalte părți înainte de a primi bunul ori serviciul convenit pentru a garanta livrarea bunului sau serviciul la timp și conform condițiilor stabilite în contract. Este important de reținut că plata în avans poate să fie considerată o plata preventivă, nu una definitivă. Avansul trebuie să se regăsească menționat în contract, alături de condițiile de returnare, în caz de neexecutare a contractului.


6. În ce situații poate fi utilizat avansul?


Avansul este utilizat în diverse situații, precum cumpărarea unui imobil, cumpărătorul putând plăti un avans pentru a rezerva proprietatea până când se efectuează plata completă. Totodată, la contractele de prestări servicii, beneficiarul poate da un avans ca să a garanteze că furnizorul va îndeplini toate obligațiile asumate în cadrul contractului.


7. De ce se aseamană arvuna cu avansul?


Arvuna și avansul prezintă anumite similitudini și pot fi chiar confundate, luând în considerare faptul că ambele pot reprezenta plăți parțiale efectuate înainte de finalizarea contractului. Ambele pot fi reținute sau restituite, în funcție de circumstanțe. De exemplu, dacă o parte nu livrează produsul convenit, cealaltă parte poate solicita restituirea avansului sau dacă o parte nu își îndeplinește obligațiile asumate în contract, arvuna poate fi reținută în proporție cu prejudiciul suferit.


8. Care este diferența dintre arvună și avans?


Avansul diferă față de arvună prin faptul că reprezintă o plată parțială a prețului ce se face înainte de executarea efectivă a contractului, în timp ce arvuna poate fi acordată atât înainte, cât și după încheierea acestuia. O altă diferență constă în faptul că avansul trebuie restituit în întegralitate în cazul în care contractul nu se execută din vina vânzătorului sau prestatorului de servicii, în timp ce arvuna poate fi reținută proporțional cu prejudiciul suferit. Totodată, avansul nu poate confirma înțelegerea contractuală și nici garanta executarea contractului, partea care l-a dat putând cere restituirea normală, fără ca persoana respectiva să restituie dublul plății primite, ca în cazul arvunei. Remarcăm și faptul că în timp ce avansul este o suma de bani achitata ca avans al unui pret, arvuna este o suma de bani achitata cu titlu de garantie ce poate consta și în alte bunuri, nu doar într-o sumă de bani, chiar dacă se regăsește reglementată în secțiunea aferentă clauzei penale. Dacă arvuna este data ca avans din preț și operează ca o garanție, avansul îl putem considera, astfel, arvună.


9. Care este concluzia?


În concluzie, arvuna reprezintă o modalitate de a asigura încrederea între părțile contractante și de a reduce riscul de încălcare a contractului, fiind o instituție diferită față de avans ca structură de plată treptată a prețului.

10 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page