top of page
Caută

Ambrozia - noi obligații pentru deținătorii de terenuri în scopul reducerii vegetației invazive

1. Și tu suferi de pe urma alergiei provocate de ambrozie? Știai că există o lege care obligă deținătorii de terenuri să ia măsuri de eradicare a acestei buruieni?

La data de 17 martie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia care are ca scop efectuarea de lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific „Ambrosia artemisiifolia”, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.


2. Cine sunt cei obligați să ia măsurile de eradicare?


Conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, cei obligați să ia măsurile de eradicare sunt proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole. Aceștia au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrosia pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.


3. Ce s-a modificat prin Legea nr. 272/2023 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia?


Legea nr. 272/2023 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia vine cu noi modificări în ceea ce privește art. 2 alin. (1) din legea menționată și cu doua completări ale aceluiași articol, respectiv alin. (4) și alin. (5).

Astfel, una dintre modificări a constat în faptul că cei obligați să ia măsurile de eradicare vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităţilor publice locale, lucrări de întreţinere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specific, măsuri care se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.


O altă noutate constă în posibilitatea de realizare a lucrărilor indicate anterior de către autoritățile publice locale, la solicitarea și pe cheltuiala persoanelor în cauză. În acest caz, autoritățile trebuie să dispună de mijloacele necesare efectuării acestora, ori în caz contrar îl vor informa pe cel în cauză ca obligația subzistă și că nu pot da curs solicitării.


În același sens, este reglementată și posibilitatea realizării lucrărilor de către autoritățile publice locale, daca cei obligați nu își îndeplinesc voluntar obligațiile. Daca în 15 zile de la transmitera avertismentului, persoanele obligate nu dau curs solicitării, autoritățile locale pot interveni pe terenurile infestate pentru a le curăța. În situația în care cel căruia îi incumbă obligația nu permite accesul autorităților locale pe terenul supus lucrărilor de intervenție pentru îl curăța, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor. Costurile generate de efectuarea lucrărilor de prevenire, combatere şi distrugere a speciei Ambrosia vor fi suportate, și în acest caz, tot de către cei cărora le incumbă obligația în cauză.


4. Cine verifică îndeplinirea acestei obligații și ce se întâmplă în caz de nerespectare a prevederilor din avertisment?


Verificarea îndeplinirii acestei obligații se face de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul prin personal împuternicit de primar, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu.Îndeplinirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiei publice locale se verifică de către specialişti desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a sancţiona nerespectarea prevederilor prezentei legi.

Nerespectarea prevederilor în cauză constituie contraventie și se sancționează inițial cu avertisment. Neresp prevederilor din advertisement se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de a 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

3 afișări

Comments


bottom of page