top of page
Caută

Tot ce trebuie să știi despre programul FAMILY START1. Cui i se aplică programul?

Programul guvernamental Family Start se aplică tinerilor cu domiciliul în România care doresc să își întemeieze o familie sau care au deja o familie întemeiată și se află la început de drum. Prin intermediul acestuia, tinerii își pot facilita modul de viață prin contactarea băncilor partenere în vederea accesării creditelor pentru cheltuieli familiale.


2. Cum pot afla tinerii despre acest program?


Tinerii români care doresc să își înceapă viața familială trebuie să știe faptul că există și acte normative care îi pot ajuta în acest sens. Menționăm, astfel, relevanța unui act normativ al Guvernului României, respectiv Ordonanța de urgență nr. 95/2022, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 647 din 29 iunie 2022. Aceasta instituie un cadru legal ușor de înțeles și expune în detaliu condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru accesare, punând la dispoziție și o listă concretă a cheltuielilor eligibile.


3. Care este modul în care funcționează programul?


Pentru a oferi o perspectivă clară asupra programului guvernamental „Family Start”, precizăm faptul că acesta are ca obiect primordial facilitarea accesului la finanţare pentru un credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporție de 80%, garantat de către stat. Băncile din România s-au putut înscrie în acest proiect din 2022, iar tinerii au putut beneficia de credite, cu obligația de rambursare în perioada rezonabilă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație (5 ani). În calitate de garantor este poziționat Fondului Român de Contragarantare, prin rețeaua băncilor partenere, printre care se numără și CEC Bank și Libra Internet Bank.


4. De ce a fost necesară implementarea acestui program?


Încurajarea creșterii natalității și promovarea familiilor tinere s-au numărat printre considerentele care au stat la baza emiterii actului normativ. Ținând cont de faptul că generaţiile tinere reprezintă o resursă extraordinară, necesitatea intervenţiei de urgenţă în domeniul politicilor demografice, al natalităţii şi al întemeierii familiilor reprezintă un deziderat fundamental al statului român.


5. Ce presupune acest credit?


Creditul se va acorda o singură dată, cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative. Durata acestuia este de 10 ani, fiind inclusă și perioada de grație, care se stabilește de comun acord cu finanțatorul și nu poate depăși 5 ani de la data acordării creditului. Plata dobânzilor pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credit.


6. Care sunt condițiile pe care tinerii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de acest program?


Categoria vizată este reprezentată de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 45 de ani neîmpliniţi. Pentru a accesa acest program, tinerii trebuie să aibă intenția de a își întemeia o familie și/sau să formeaze deja o familie cu condiția de a avea împreună salarii nete lunare mai mici de 7.500 de lei. De asemenea, aceștia trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care să declare că nu au accesat și nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanțator.


7. Care sunt băncile partenere?


Din sistemul băncilor afiliate fac parte următoarele:


· CEC Bank

· Libra Internet Bank

· Banca Cooperatistă Muntenia Pitești

· Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste

· Banca Cooperatistă Deltacoop Tulcea

· Banca Cooperatistă Tisa Sighetu Marmatiei

· Banca Cooperatistă Ajutorul Rm. Valcea

· Banca Cooperatistă Unirea Brasov

· Banca Cooperatistă Capital Suceava

· Banca Cooperatistă Antic Bistrita

· Banca Cooperatistă Victoria București

· Banca Cooperatistă Decebal Deva

· Banca Cooperatistă Alianța Cluj-Napoca

· Banca Cooperatistă Viitorul Iași

· Banca Cooperatistă Dacia Oradea

· Banca Cooperatista Muresul Arad

· Banca Cooperatistă Mihai Viteazu Craiova


Pentru lista completă a instituțiilor bancare participante, puteți accesa OUG nr. 95/2022.

8. Pentru ce tip de cheltuieli poate fi accesat creditul?


Cheltuielile eligibile ale beneficiarului, efectuate pe teritoriul României, sunt apreciate după cum urmează:

· acoperirea costurilor ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plății se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul

· plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor

· plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală“, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, artă - pentru tinerii părinți căsătoriți

· plata avansului pentru achiziția de către tinerii căsătoriți a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de șapte persoane/ locuri, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități

· plata cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum și a celor aferente cărților de specialitate și rechizitelor - pentru tinerii căsătoriți

· plata cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități - pentru tinerii căsătoriți

· plata taxelor de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări

· achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități

· plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/ lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății

· plata unei părți/ avansului pentru achiziția unei locuințe

· acoperirea costului serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale

· investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate, prin stabilirea unui plafon de plată/ decontare până la 10.000 de lei


9. Ce se întâmplă dacă nu îți poți plăti ratele până la scadență?


Dacă nu reușești să îți plătești până la scadență ratele de capital, sumele plătite de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, ce constau în dobânzi și comisioane, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pe bază de titlu executoriu. Totodată, contractele prin care Fondul Român de Contragarantare acordă garanţiile de stat au valoare de înscrisuri autentice.


10. Cum vei proceda?


Pornind de la cele expuse mai sus, vei putea obține împrumutul de la oricare dintre băncile înscrise în program pe baza documentelor necesare. Dacă ai întrebări cu privire la procedură sau cu privire la riscurile la care te expui în cazul accesării, nu ezita să ne contactezi.

15 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page