top of page
Caută

Studenții și liceenii români care studiază în străinătate vor avea asigurare de sănătate pe perioada când se află în țară

La data de 03.04.2023, proiectul de lege pentru modificarea art. 224 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost adoptat de către Senat cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constitutia României. În prezent acesta este trimis spre raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților.


Actualmente art. 224 alin. (1) lit. a) are următoare reglementare:

„Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

a)      copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii- doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti.”


Forma adoptată de Senat prevede următoarele:

a)      „copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii, înmatriculați într-o instituție de învățământ liceal/ școală profesională acreditată din România sau din orice altă țară, precum și studenții și studenții-doctoranazi înmatriculați într-o instituție de învățământ superior acreditată în România sau din orice altă țară, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână, absolvenții facultăților de medicină, stomatologie, farmacie, încă 6 luni de la absolvirea facultății, cât și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști.”


Conform expunerii de motive a proiectului de lege, actualmente studenților români înmatriculați la o instituție de învățământ superior din UE/SEE/CH/UK, care revin în țară pentru vacanțe sau în vizită la familii, li se refuză dreptul de asigurat, fără plata contribuției, printr-o interpretare eronată a legii.  Acest fapt reprezintă o formă de discrimare la care sunt supuși studenții români înmatriculați la o universitate din străinătate și este susținut de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prin invocarea unui principiu neprevăzut expres de art. 224, respectiv principiul teritorialității. Aceasta interpretare defectuasă a CNAS-ului a determinat o mulțime de studenți români care studiază în străinătate să introducă acțiuni la instanțele de judecată pentru a beneficia de drepturile lor prevăzute de lege, iar deciziile unanime ale instanțelor din România au fost în beneficiul lor. Un exemplu semnificativ în acest sens: Tribunalul Mehedinţi – dosar 2238/101/2020 - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – „Obligă pârâta Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mehedinţi să procedeze la înscrierea reclamantei G.I. în sistemul naţional al asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiilor la stat. Obligă pârâta Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mehedinţi să elibereze reclamantei G. I. cardul de sănătate în sistemul naţional al asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiilor la stat. Obligă pârâta Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mehedinţi să elibereze reclamantei cardul european de sănătate.”


În înţelesul legii, cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al UE. Conform site-ului CNAS, acest card se eliberează la cerere, iar asiguratul va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere (publicată în format PDF). Asiguratul va intra in posesia cardului în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii.


Conform site-ului CNAS, studenţii care au urmat o formă de învăţământ superior în UK și înainte de  31 decembrie 2020, pot utiliza, în continuare, Cardul European de Asigurări de Sănătate valabil, emis de casele de asigurări de sănătate teritoriale din România, iar cei care, începând cu data de 1 ianuarie 2021, doresc să se înscrie la studii în UK, vor putea beneficia de servicii medicale devenite necesare utilizând Cardul European de Asigurări de Sănătate valabil, emis de casele de asigurări de sănătate teritoriale din România. Cu toate acestea, la momentul înscrierii la studii vor plăti suprataxa pentru servicii medicale, al cărei nivel va fi stabilit de către autoritățile din UK. Această suprataxă va fi returnată studenților care nu lucrează în UK pe perioada studiilor.


În concluzie, propunerea de modificare a literei a) alin. (1) al art.  224 din Legea nr. 95/2006 vizează eliminarea interpretărilor greșite și discriminatorii și intenționează să prevină supra-aglomerarea instanțelor de judecată din România cu dosare legate de interpretarea acestor prevederi legale.

5 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page