top of page
Caută

Sistemul E-Sigiliu și alte măsuri fiscal-bugetare cu privire la transporturile rutiere de mărfuri

1. Sistemul „E-Transport”

În România, pentru transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat există sistemul „e-Transport”. Acesta din urmă este reglementat de OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, sistemul fiind definit astfel: „Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT.”


În continuare, vom stabili ce înseamna cod UIT și transport de bunuri cu risc fiscal ridicat. Astfel, codul UIT este un cod unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri, iar transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat reprezintă transportul rutier la nivel naţional pe drumurile publice al bunurilor din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), indiferent de modul de organizare a transportului.


Conform informării de pe site-ul instituției ANAF din 04.01.2023, vehiculele care fac obiectul monitorizării in acest sistem trebuie să aibă o masa maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri de risc fiscal ridicat cu o masa brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare mai mare de 10.000 lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului. Pentru utilizarea sistemului, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV). Menționăm faptul că acest sistem îi vizează pe furnizori și pe clienți.

Pentru a stabili ce înseamnă bunuri cu risc fiscal ridicat, ANAF a emis Ordinul nr. 802/2022. Conform acestuia din urmă, bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt următoarele:


1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv

2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv

3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv

4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517

5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv

6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv

7. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv

8. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214

Prin implementarea acestui sistem, autoritățile au capacitatea de a urmări și controla în timp real mișcările bunurilor cu risc fiscal ridicat, asigurând o monitorizare mai eficientă a tranzacțiilor comerciale și a operațiunilor vamale.


2. Sistemul „e-Sigiliu”.


La data de 30 octombrie 2023 a intrat în vigoare Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, care prevede introducerea unui nou sistem, respectiv „e-Sigiliu”, ce se va implementa alături de cel deja existent, respectiv „e-Transport”. Astfel, se va introduce sigiliul electronic pentru toate transporturile rutiere de marfă.


Conform Art. LVII din legea anterior menționată, scopul insituirii sistemului este acela al garantării trasabilităţii transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României. În textul de lege se individualizează și definiția acestuia, respectiv „un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice şi a unei aplicaţii informatice care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinaţie finală un operator economic de pe teritoriul naţional.” Prin dispozitiv electronic se înţelege sigiliul inteligent care înregistrează date și transmite informaţii de stare și poziţie către aplicaţia informatică în vederea urmăririi deplasării pe calea rutieră a bunurilor.


Trebuie să remarcăm faptul că acest sistem permite autorităților să determine „potențiale puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinaţie finală un operator economic de pe teritoriul național”. Astfel, bunurile transportate ar trebuie doar să tranziteze teritoriul statului român, nu să fie vândute în România, conducătorii auto trebuind să manifeste atenție în acest sens.


Aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul naţional se efectuează de către ANAF şi Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc. Raportat la stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri, acestea se vor stabili printr-un ordin comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, elaborat în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, respective acesta trebuie emis până la data de 26 decembrie 2023.


Trebuie să menționăm și faptul că acest sistem este folosit şi gestionat de către Ministerul Finanţelor prin ANAF, Autoritatea Vamală Română şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. Cu privire la categoriile de bunuri, legea nu prevede o anumită sferă, astfel încât orice bun va putea fi monitorizat, dacă se consideră că există riscuri de evaziune fiscală.


De acum încolo se va regăsi obligația conducătorilor auto de a asigurăra integritatea sigiliilor inteligente aplicate pe mijloacele de transport. În caz de nerespectare se va angaja răspunderea contravențională a acestora, amenda fiind de la 20.000 la 50.000 lei, dacă neîndeplinirea nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se fac de către organele competente din cadrul ANAF şi Autorităţii Vamale Române.

3 afișări0 comentarii

Commentaires


bottom of page