top of page
Caută

Repartizarea digitalizată a experţilor judiciari și scurtarea duratei proceselor

La data de 27.04.2024 Proiectul de Lege pentru modificarea art. 331 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost trimis la Președintele României pentru  promulgare. Proiectul inițiat încă din 2023 a fost adoptat de Camera Deputaților (rezultat vot pentru = 262, contra = 0, abtineri = 1) în data de 16.04.2024.


Conform expunerii de motive, ținând cont de dezideratul ca judecarea proceselor să fie realizată într-un termen optim și rezonabil, principiu trasat de art. 6 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, este necesar ca instanțele de judecată să beneficieze de toate mijloacele pentru ca procesuul să se poată, într-adevăr, desfășura fără întârziere.


Proiectul propune desemnarea aleatorie a expertului/experților prin sistem informatizat, care să țină cont și de încărcătura experților și dacă aceștia sunt sau nu suspendați. Astfel, prin efectuarea expertizei într-un termen cât mai scurt se evită amânările repetate a cauzelor, asigurându-se un act de justiție de calitate. Trebuie să menționăm faptul că sistemul informatic prin care se numesc experții trebuie să țină cont mai întâi de disponibilitatea lor.


Conform art. I din proiectul de lege, La articolul 331 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Dacă părțile nu se învoiesc asupra numirii experților, ei se vor numi de către instanță, în mod aleatoriu, în sistem informatizat, dintre persoanele înscrise în evidența biroului local de expertiză și autorizate, potrivit legii, să efectueze expertize judiciare.”


Acest articol va intra în vigoare la un an de la data publicării legii în Monitorul Oficial. În termen de 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, ministrul justiției va aproba, prin ordin, normele metodologice privind modalitatea de funcționare a sistemului informatizat prevăzut la art. I, care va avea în vedere încărcătura experților în ceea ce privește numărul de expertise judiciare alocate, ordin care intră în vigoare la un an de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

2 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Commentaires


bottom of page