top of page
Caută

Programul STUDENT INVEST începe! Iată condițiile esențiale de accesare.


1. Cui i se aplică programul?


Programul guvernamental „Student Invest” se aplică tinerilor studenți cu domiciliul în România. Acesta reprezintă unul dintre proiectele avantajoase implementate de către statul român despre care mulți tineri încă nu au aflat.


2. Cum pot afla tinerii despre acest program?


Tinerii români trebuie să ia la cunoștință de faptul că există și acte normative favorabile lor, prin intermediul cărora își pot facilita modul de viață. În acest caz, este vorba despre un act al Guvernului României, respectiv Ordonanța de urgență nr. 95/2022, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 647 din 29 iunie 2022. Aceasta instituie un cadru legal ușor de înțeles și expune în detaliu condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru accesare, cheltuielile eligibile și circumstanțele propice accesării împrumuturilor.


3. Care este modul în care funcționează programul?


Pentru o viziune de ansamblu, vom porni de la faptul că „Student lnvest” este un program de creditare, cu garanția statului român și cu dobândă subvenționată. Băncile din România s-au putut înscrie în acest proiect din 2022, iar tinerii au putut beneficia de credite în proporție de 80%, cu obligația de rambursare în perioada rezonabilă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație (5 ani). În calitate de garantor este poziționat Fondului Român de Contragarantare, prin rețeaua băncilor partenere, printre care se numără și CEC Bank și Libra Internet Bank.


4. De ce a fost necesară implementarea acestui program?


Asigurarea unui nivel ridicat de pregătire profesională, reducerea ratei șomajului, necesitatea susținerii tinerilor fără venituri și nevoia de creștere a ocupării forței de muncă au fost doar câteva dintre considerentele care au stat la baza emiterii actului normativ. La nivel european, Consiliul chiar recomandă României ca până în anul 2027 să întreprindă acțiuni pentru a oferi un învățământ de calitate, ținând cont de faptul că noua generație reprezintă o resursă de mare interes public.


5. Ce presupune acest credit?


Creditul pe care îl pot accesa tinerii este în valoare de 50.000 lei și se poate acorda o singură dată, în 2023 dorindu-se majorarea sumei maxime la pragul de 75.000 de lei. În situația în care beneficiarul împrumutului nu este angajat, va trebui să fie însoțit la plată de cel puțin un codebitor. Sub aspectul modalității de acordare, împrumutul se va da sub formă de credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza acestora. Statul suportă în totalitate valoarea dobânzii pentru programul „Student Invest”, creditul constituindu-se, după cum am menționat anterior, pentru un interval de 10 ani, fiind inclusă și perioada de grație. Aceasta din urmă se stabilește de comun acord cu finanțatorul și nu poate depăși 5 ani de la data acordării creditului. Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credit.


6. Care sunt condițiile pe care tinerii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de program?


Progamul „Student Invest” vizează tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 31 de ani neîmpliniți. O condiție de mare însemnătate este faptul că aceștia trebuie să fie incluși în instituțiile de învățământ superior fie acreditate, fie autorizate să funcționeze provizoriu din România. De asemenea, aceștia trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care să declare că nu au accesat și nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanțator.


7. Care sunt băncile partenere?


Din sistemul bancilor afiliate fac parte următoarele:


· CEC Bank

· Libra Internet Bank

· Banca Cooperatistă Muntenia Pitești

· Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste

· Banca Cooperatistă Deltacoop Tulcea

· Banca Cooperatistă Tisa Sighetu Marmatiei

· Banca Cooperatistă Ajutorul Rm. Valcea

· Banca Cooperatistă Unirea Brasov

· Banca Cooperatistă Capital Suceava

· Banca Cooperatistă Antic Bistrita

· Banca Cooperatistă Victoria București

· Banca Cooperatistă Decebal Deva

· Banca Cooperatistă Alianța Cluj-Napoca

· Banca Cooperatistă Viitorul Iași

· Banca Cooperatistă Dacia Oradea

· Banca Cooperatista Muresul Arad

· Banca Cooperatistă Mihai Viteazu Craiova


Pentru lista completă a instituțiilor bancare participante, puteti accesa OUR nr. 95/2022.8. Pentru ce tip de cheltuieli poate fi accesat creditul?


Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

 • taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;

 • plata cărților, rechizitelor;

 • costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;

 • taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

 • achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate;

 • plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;

 • plata locurilor de cazare în căminele studențești;

 • parte/avans din achiziția unei locuințe;

 • cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

 • decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală“, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, artă și alte cursuri de dezvoltare personală;

 • costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;

 • investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.


9. Ce se întâmplă dacă nu îți poți plăti ratele până la scadență?


Dacă nu reușești să îți plătești până la scadență ratele de capital, sumele plătite de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, ce constau în dobânzi și comisioane, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pe bază de titlu executoriu. Totodată, contractele prin care Fondul Român de Contragarantare acordă garanţiile de stat au valoare de înscrisuri autentice.


10. Cum vei proceda?


Pornind de la cele expuse mai sus, vei putea obține împrumutul de la oricare dintre băncile înscrise în program pe baza documentelor necesare. Dacă ai întrebări cu privire la procedură sau cu privire la riscurile la care te expui în cazul accesării, nu ezita să ne contactezi.


90 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page