top of page
Caută

Noi modificări aduse Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice reglementează circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale administrației publice, instituții și organizații.


La data de 18.01.2024 actul  normativ a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. În noua reglementare, s-a introdus o categorie distinctă de permis de conducere, denumită Tr1, ce vizează tractoarele agricole și forestiere. Această categorie impune o limita a vitezei de deplasare de 40 km/h pe drumurile publice, neținându-se cont de masa totală maximă autorizată în acest sens.


La art. 24^1 alin. (2), după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. i^1), cu următorul cuprins: „i^1) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr1 sunt valabile și pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr1 și una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculului sau ansamblului de vehicule.


De asemenea, s-a introdus un nou articol conform căruia permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru vehiculele din categoria Tr1, precum şi pentru ansamblurile formate dintr-un vehicul din categoria Tr1 şi una sau două remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule.  Astfel, începând cu data de 18 ianuarie 2024, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care echivalează permisul de categoria B cu permisul TR1. Această nouă categorie, TR1, permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteză maximă de 40 km/h pe drumurile publice.


Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice va fi modificată și de Legea nr. 278/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice care va introduce o nouă contravenție. Astfel, neîndeplinirea obligaţiei de către administratorul drumului public de a asigura iluminarea corespunzătoare a trecerilor pentru pietoni în condiţiile prevăzute la art. 72 alin (8) va fi sancționată cu amenda. Legea nr. 278/2022 a intrat în vigoare la data de 07 octombrie 2022, iar articolul în cauză va intră în vigoare la 2 ani de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, respectiv la 2 ani de la data de 04 octombrie 2022, adică la 04.10.2024. 


În prezent, Senatul a inițiat și un proiect care prevede anularea pe viață a permisului de conducere în cazul unui șofer implicat într-un accident soldat cu pierderi de vieți omenești și sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.


Concluzionând, modificările asupra legislației rutiere sunt într-o continuă schimbare și sunt de regulă impuse de evoluția societății, tehnologiei și a altor factori care influențează siguranța și eficiența circulației pe drumurile publice.

5 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Komentáře


bottom of page