top of page
Caută

Noi modificări aduse Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

La data de 03 februarie 2024 a intrat în vigoare Ordonanţa nr. 19/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Conform notei de fundamentare a actului normativ, modificările propuse asupra Legii nr. 422/2001 au ca obiectiv principal îmbunătățirea eficienței procesului de protejare a monumentelor istorice, adaptând legislația la cerințele actuale și particularitățile specifice identificate în gestionarea acestor obiective culturale. De asemenea, actul normativ impune eficientizarea procesului de protejare a monumentelor istorice, notificarea publică a deciziilor de clasare de urgență și redistribuirea responsabilităților în cadrul Ministerului Culturii.


Astfel, la art. 21, după alin.(4) se introduce alin. (4.1), cu următorul cuprins: „În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, comunicarea deciziei privind declanşarea procedurii de clasare de urgenţă se consideră realizată prin afişarea acesteia la sediul primăriei şi al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii pe al cărui teritoriu administrativ se află bunul imobil în cauză, precum şi pe paginile de internet ale acestora. De la data afişării deciziei privind declanşarea procedurii de clasare de urgenţă şi până la publicarea ordinului de clasare sau până la afişarea răspunsului motivat privind neclasarea, la sediul primăriei, al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii competent teritorial, precum şi pe paginile de internet ale acestora, după caz, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice."


Prin introducerea acestui articol se stabilește că, în absența unui proprietar cunoscut, se iau măsuri pentru a proteja și conserva monumentul istoric prin aplicarea unui regim juridic specific, chiar înainte de finalizarea procedurii de clasare.


O altă noutate constă în propunerea de diversificare a surselor de finanțare pentru Institutul Național al Patrimoniului. Această inițiativă a Ministerului Culturii permite demararea unui program specializat pentru renovarea caselor memoriale și a altor clădiri considerate monumente istorice. Astfel, la art. 51, după alin. (4) se introduce alin. (41), cu următorul cuprins: „Timbrul monumentelor istorice se constituie din sursele prevăzute la alin. (3) şi (4), precum şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii." Prin această adăugire se dorește consolidarea și modernizarea legislației referitoare la timbrul monumentelor istorice.


În același sens, noua reglementare precizează că procedurile de clasare de urgenţă declanşate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe  se vor desfăşura conform dispoziţiilor legale în vigoare la data la care s-a demarat procedura.

 

5 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page