top of page
Caută

Harțuirea sexuală la locul de muncă este înca un subiect pe care puțini angajați îl raportează.

Tu știi ce ai de făcut într-un asemenea caz?


Angajații trebuie să ştie că au la îndemână mai multe acte normative menite să combată discriminarea la locul de muncă. Este vorba de Codul muncii, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, precum şi OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Prin hărțuire sexuală se înțelege situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

Angajații au dreptul să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui. De regulă sesizarea se depune la departamentul de HR al unității. Mai mult, angajații pot solicita sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă, în cazul în care acestea sunt constituite la nivelul unității. În cazul în care această sesizare/ reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, angajatul are dreptul atât să sesizeze Consiliul Național pentru combaterea discriminării(CNCD), Inspecția Muncii, cât şi să introducă o cerere către instanţa judecătorească competentă. Dacă faptele depășesc conotațiile sexuale și au loc agresiuni fizice, atunci sesizarea organelor penale este imperios necesară.


Sfaturi legale: Ce ar trebui să faci în calitate de specialist HR sau manager atunci când te confrunți cu o astfel de situație?


Știai că mușamalizarea unui caz de hărțuire sexuală la locul de muncă îți poate distruge compania?

Mușamalizarea unui abuz sau a unei hărțuiri sexuale la locul de muncă poate dăuna brandului de angajator și imaginii companiei, și chiar poate duce la complicații ale unor astfel de situații.

În vederea analizării situției prezentate de angajatul hărțuit, se recomandă formarea unei așa numite celule de criză, din care ar trebui să facă parte persoana responsabilă din HR cu soluționarea sesizărilor, managerul direct, cineva din top management, un avocat și chiar un psiholog. Formarea comisiei rămâne la latitudinea angajatorului, iar componența poate varia și din prisma regulilor impuse prin Regulamentul Intern.

De regulă, situațiile de acest gen pot escalada ușor, astfel că îți recomandăm de la bun început să apelezi la serviciile unui avocat specializat în probleme de acest gen.

Măsurile imediate pe care angajatorul ar trebui să le ia sunt:

• solicitarea unor dovezi ale hărțuirii în cazul în care acestea nu au fost prezentate deja în sesizarea facută;

• izolarea victimei de agresor, fară însă a-i leza victimei interesele personale;

• inițierea unei discuții cu cel căruia i se aduc acuzațiile de hărțuire la locul de muncă și confruntarea cu acuzațiilele aduse;

• aducerea la cunoștință a celui acuzat de hărțuire a repercusiunilor pe care un astfel de comportament le poate avea asupra jobului său;

• constituirea unei comisii disciplinare în cazul în care se constată fapta de hărțuire sesizată, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute în regulamentele interne ale societății.

Reține! Hărțuirea sexuală reprezintă discriminare bazată pe criteriul de sex.

În temeiul legii 202/2002, angajatorii sunt obligați să ia o serie de măsuri de prevenire a discriminării bazate pe criteriul de sex prin:

a) elaborarea unei politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hărțuirea la locul de muncă și măsuri anti-hărțuire;

b) realizarea unor proiecte, programe de instruire, campanii de informare, educare și conștientizare a angajaților în scopul asigurării unei înțelegeri comune, asupra politicii interne privind hărțuirea la locul de muncă

c) promovarea unei atitudini bazate pe respect reciproc și bună colaborare care să genereze un comportament profesional în orice moment, inclusiv în cadrul întâlnirilor organizate în afara sediului și în afara orelor de serviciu, precum și în mediul on-line;

d) informarea angajaților privind procedura de depunere a unei plângeri de hărțuire sexuală/comportament inadecvat la locul de muncă și cu privire la modul de soluționare a sesizărilor/reclamațiilor formulate de către persoanele prejudiciate prin asemenea fapte;

e) să elaboreaze o procedură internă care cuprinde circuitul instituțional privind demersurile necesare în vederea informării imediate a autorităților publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Sancțiunile ce pot fi aplicate variază între 3.000 si 10.000 lei.65 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page