top of page
Caută

Dublarea amenzilor pentru tulburarea liniștii publice

La data de 05.03.2024 a fost adoptat de către Senat un Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. În prezent, proiectul de lege este trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor.


Conform expunerii de motive, tulburarea liniștii publice a devenit una dintre problemele care afectează viața oamenilor din ce în ce mai des, zgomotul și comportamentul deranjant fiind din ce în ce mai frecvente în locuri publice și în vecinătăți. De asemenea, se consideră că amenzile pentru tulburarea liniștii publice sunt prea mici pentru a descuraja astfel de comportamente.


Așadar, schimbările preconizate vizează în principal dublarea cuantumului amenzii, astfel încât amenzi care în prezent variază între 2.000-3.000 lei ar putea să ajungă la un cuantum de 4.000-6.000 lei, conform proiectului de lege. O altă noutate constă în situația repetării infracțiunii într-o perioadă de 72 de ore, când amenzile pot fi majorate la 6.000-12.000 lei. În această ultimă situație, proiectul de lege oferă și posibilitatea celor care nu dețin aceste sume să presteze activități în folosul comunității pentru 100-150 ore.


Totodată, pentru aplicabilitate și în mediul rural, proiectul de lege modifică art. 2 punctul 27 din Legea nr. 61/1991, excluzând sintagma „în mediul urban”. Astfel, „Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: (...) 27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social”.


O altă noutate constă în atacarea hotărârii prin care s-a soluționat plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii numai cu apel, care se va soluționa de secția de contencios-administrativ a tribunalului. Proiectul precizează și faptul că hotărârea judecătorească prin care tribunalul soluționează apelul este definitivă.

3 afișări0 comentarii

Comentarios


bottom of page