top of page
Caută

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - noi modificări legislative

În scopul încurajării îndeplinirii îndatoririlor părinteşti atât de către femei, cât şi de către bărbaţi şi, în special, în scopul stimulării implicării acestora din urmă în creşterea şi îngrijirea copiilor încă din primii ani de viaţă, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 164/2022.

În prezent, urmează să intre pe ordinea de zi a Guvernului un Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.164/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, având în vedere depășirea termenului de adoptare a acesteia, potrivit art.115 alin. (5) din Constitutia României republicată. În data de 20.11.2023 proiectul de lege a primit raport favorabil (27 amendamente admise) de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială.


În temeiul art. 108 din Constituţia României şi al art. II din OUG nr. 164/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, Guvernul României adoptă Hotărârea nr. 865/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Acest act normativ este în vigoare de la 19 septembrie 2023.

Deoarece OUG nr. 164/2022 prevede ca noile reglementari vor intra în vigoare de la data actualizarii normelor de aplicare a OUG nr. 111/2010 care, potrivit art. II din OUG nr. 164/2022, trebuiau să fie actualizate în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgență, atât modificările si completările aduse OUG nr. 111/2010 prin OUG nr. 164/2022, cât și schimbările aduse Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 au intrat in vigoare din data de 19 septembrie 2023.


Vom prezenta, în continuare, ce prevede Ordonanţa de urgenţă nr. 164/2022.


1. O nouă perioadă asimilată


Pentru a beneficia de concediu pentru creștere copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară, este necesar ca în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, persoanele vizate să realizeze timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit. Cele 12 luni menționate anterior pot fi constituite integral şi din perioade asimilate în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre situații, printre care, ca noutate, apare și perioada în care persoanele au beneficiat de concediu de acomodare şi indemnizaţia lunară aferentă acestuia. Aceasta se regăsește și în Anexa la Hotărârea nr. 865/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, ce face referire la perioadele asimilate.


2. Concediul pentru tată se extinde de la o lună la două luni


Perioada în care tatăl poate să își ia concediu de paternitate a fost majorată de la o lună la două luni. Dacă ambii părinţi îndeplinesc cerinţele de acordare a concediului pentru creşterea copilului, acesta se acordă astfel încât: cel puţin 2 luni de concediu pentru creşterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat iniţial acordarea acestui drept, iar în stuația în care părintele anterior prevăzut nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului pentru cel puţin 2 luni, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia. Astfel, această perioadă s-a dublat de la o lună la două luni.


Conform HG nr. 865/2023, în aplicarea prevederilor din ordonanţa de urgenţă, cealaltă persoană îndreptăţită care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul propriu la concediu şi indemnizaţie nu se solicită de către celălalt părinte, pe această perioadă primul părinte nu poate beneficia de concediul şi, respectiv, de indemnizaţia pentru creşterea copilului.


De asemenea, pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul propriu la concediul de creştere a copilului de cel puţin două luni, dreptul celuilalt părinte la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă sau, după caz, încetează. Dacă persoana îndreptăţită optează pentru concediu fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator. Prevederile acestea nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau dacă acesta este solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.


Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la data suspendării activităţii profesionale, respectiv a intrării în concediu, cererea şi documentele doveditoare se depun în termen de maximum 15 zile de la data suspendării activităţii. În situaţia în care cererea şi documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizaţia se va acorda de la data depunerii cererii.3. Angajatorii au dreptul să fie notificați în scris despre începerea unui concediu de creștere a copilului


Normele prevăd un termen cel puţin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului în care salariații își vor manifesta intenţia de a-şi exercita dreptul la concediul pentru creşterea copilului prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a concediului pentru creşterea copilului. Dacă persoana îndreptăţită nu precizează în cererea de acordare a concediului perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă a concediului pentru creşterea copilului


4. Persoana care se întoarce la muncă din concediul pentru creșterea copilului va beneficia de orice avantaj salarial obținut între timp de către ceilalți salariați


Raportat la noutățile aduse de OUG 164/2022, la revenirea în activitate, precum şi la încetarea concediului pentru creşterea copilului, persoana îndreptăţită va beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul.


5. Majorarea indemnizației cu 50% pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil.


Noua modificare prevede că pentru fiecare copil care s-a născut dintr-o sarcină gemerală, de tripleți sau multipleți, de la al doilea copil provenit dintr-o asemenea sarcină, indemnizația se majorează cu 50%. Conform legii, majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizaţiei. Prevederea se va aplica și în cazul în care se suprapun sarcinile, respectiv mama naște în perioada concediului de îngrijire a copilului.


6. Executarea silită a indemnizației pentru creșterea copilului


O altă noutate adusă de ordonanță se regăsește și în materie de executare silită, respectiv indemnizația pentru creșterea copilului poate fi urmărită și executată silit indiferent de natura creanțelor datorate de debitor, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie.7 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page