top of page
Caută

Aplicarea legii serviciilor digitale (DSA) în România

Din 17.02.2024 in Uniunea Europeană  se stabilește că platformele din mediul online vor fi supuse reglementărilor privind serviciile digitale (DSA) pentru a asigura siguranța spațiului digital, protecția drepturilor fundamentale ale omului și protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. DSA se aplică actualmente platformelor digitale precum Facebook, Tik Tok, Instagram, Amazon, Zalando, Booking etc., urmând a se extinde și la alte platforme.


În esență, Digital Services Act (DSA) este un ansamblu de norme adoptate ca parte a Strategiei Digitale Europene. Scopul său principal este să consolideze piața unică a serviciilor digitale în Uniunea Europeană și să creeze un cadru regulamentar care să stimuleze dezvoltarea și inovarea în sectorul digital.


Reglementarea are ca scop suprimarea conținutului, bunurilor și serviciilor ilegale, protejarea minorilor, oferirea de informații despre reclame (de exemplu, motivul pentru care sunt afișate și cine a plătit pentru ele),  interzicerea reclamelor care vizează utilizatorii pe baza unor date sensibile (de ex. convingeri politice, religioase, preferințele sexuale etc.) și accesul utilizatorilor la un mecanism de reclamații pentru a contesta deciziile de moderare a conținutului.


În România, Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 privind o piață unică pentru serviciile digitale (Regulamentul privind serviciile digitale - DSA), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic a intrat în vigoare la data de 22 martie 2024.


Legea se va aplica serviciilor intermediare oferite destinatarilor acestora care sunt stabiliţi sau situaţi în Uniunea Europeană, furnizate de furnizorul de servicii intermediare al cărui loc principal de stabilire se află în România ori care îşi are reşedinţa în România ori al cărui reprezentant legal este stabilit în România.


Conform legii, sunt vizate următoarele operațiuni: desemnarea coordonatorului serviciilor digitale, stabilirea regimului sancţionator aplicabil în cazul nerespectării obligaţiilor în acest sens și  stabilirea altor măsuri necesare pentru aplicarea adecvată a Regulamentului.


Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) ca autoritate publică autonomă, cu rol de reglementare și supraveghere în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale este desemnată în calitate de coordonator al serviciilor digitale. Conform actului normativ,  "My ANCOM" este un serviciu definit în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice. Acesta reprezintă un portal online privat care oferă utilizatorilor posibilitatea de a gestiona documente și istoricul acestora în contextul comunicării electronice cu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).


Astfel, ANCOM creează, din oficiu, ulterior primirii din partea furnizorului de servicii intermediare a informaţiilor transmise, un cont individual pentru accesul furnizorului la serviciul "My ANCOM" şi ia măsurile necesare pentru a-i transmite acestuia parola unică de acces.


Față de multe alte state, România a ales să introducă o obligație strictă la art. 5 din Lege. Astfel,

 „Orice furnizor de servicii intermediare din România, cu excepţia autorităţilor sau a instituţiilor publice, are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în termen de cel mult 45 de zile de la data începerii oferirii serviciilor, o informare în acest sens, care va cuprinde cel puţin informaţii privind: a) datele de identificare ale furnizorului; b) punctul unic de contact în vederea comunicării eficiente cu autorităţile sau instituţiile publice în vederea aplicării art. 11 din Regulament, respectiv cu destinatarii serviciilor, în vederea aplicării art. 12 din Regulament. (2) Informarea prevăzută la alin.(l) se realizează, cu respectarea formei, conţinutului şi condiţiilor stabilite prin decizia ANCOM. (3) Orice modificare a datelor cuprinse în informarea transmisă potrivit alin. (2) se notifică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariţiei, respectiv de la data înregistrării la instituţiile abilitate, după caz. (4) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi furnizorilor de servicii intermediare din România care oferă servicii la data intrării în vigoare a prezentei legi, indiferent de data începerii oferirii acestora, termenul de 45 de zile curgând de la data intrării în vigoare a deciziei ANCOM prevăzute la alin. (2)” .


Conform art. 33 din Lege, sub aspect sancționator, neîndeplinirea acestei obligații constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda de la 5.000 la 30.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate încheia şi ca înscris în formă electronică, astfel încat acesta va fi comunicat prin serviciul „My ANCOM” în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii.


În concluzie, DSA este un cadru legislativ propus de Uniunea Europeană pentru reglementarea serviciilor digitale, cum ar fi platformele online în scopul asigurării unui mediu online mai sigur, mai transparent și mai responsabil.

6 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Kommentare


bottom of page